30/11 – 01/12/2019
11/01 – 12/01/2020
15/02 – 16/02/2020

Για ειδικευόμενους ή επαγγελματίες του χώρου Ψυχικής Υγείας,
της Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής.

H Brace Social Coop & η Marte Meo Hellas σας προσκαλούμε στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Marte Meo Practitioner”. Αφορά κάθε ειδικευόμενο ή επαγγελματία στο χώρο της Ψυχικής Υγείας (Σύμβουλο ή Ψυχολόγο), της Ειδικής Αγωγής (Ειδικό Παιδαγωγό, Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή) και της Εκπαίδευσης (από προσχολική ηλικία έως και εφηβεία).

Μετά από 10ετή εμπειρία στην εκπαίδευση επαγγελματιών στην τεχνική Marte Meo προχωράμε στην ενοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων “Marte Meo Practitioner” με στόχο την παροχή ακόμα πλουσιότερης εκπαιδευτικής εμπειρίας στους επαγγελματίες. Η διακλαδική αυτή συνύπαρξη στην εκπαιδευτική διαδικασία επιφέρει ιδιαίτερα οφέλη. Μας δίνει τη δυνατότητα πολυπρισματικής αντίληψης της επικοινωνίας και βαθύτερης κατανόησης της στήριξης μιας οικογένειας και των επιμέρους συστημάτων της, κατά τη διάρκεια όλου του κύκλου ζωής της.

Στην εκπαιδευτική βαθμίδα “Marte Meo Practitioner”, ο συμμετέχων έχει την ευκαιρία να εμβαθύνει στον τρόπο που ο ίδιος συνδέεται και επικοινωνεί και να εντοπίσει τα σημεία στα οποία θα μπορούσε να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων του. Επιπρόσθετα, αποκωδικοποιεί την αναπτυξιακή διαδικασία και εκπαιδεύεται στη στήριξη της συναισθηματικής και νοητικής ανάπτυξης.

Τα ιδιαίτερα ισχυρά οφέλη που αποκομίζει κάθε Marte Meo Practitioner είναι η πρακτική καθοδήγηση για την ανάπτυξη ενός μοντέλου θετικής καθοδήγησης και ηγεσίας καθώς και η ενίσχυση των δεξιοτήτων του για αλλαγή της καθημερινής αλληλεπίδρασης, τόσο του ιδίου, όσο και των συμβουλευόμενων ή μαθητών του.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

* Η οπτική Marte Meo για την επικοινωνία και την αναπτυξιακή διαδικασία.

* Το Marte Meo και η χρήση του στην καθημερινή πρακτική από τον ειδικό ψυχικής υγείας, τον οικογενειακό θεραπευτή, τον ειδικό παιδαγωγό, το λογοθεραπευτή, τον εργοθεραπευτή, τον παιδαγωγό. Δυνατότητες παρέμβασης στα υποσυστήματα μιας οικογένειας από τον Marte Meo Ειδικό.

* Στήριξη της συναισθηματικής και της νοητικής ανάπτυξης παιδιών & ενηλίκων με τυπική ανάπτυξη και παιδιών και παιδιών και ενηλίκων με νοητική υστέρηση και αναπτυξιακές δυσκολίες.

* Δημιουργία ασφαλούς πρόσδεσης ανάμεσα σε γονέα και παιδί. Στήριξη του μηχανισμού αυτορρύθμισης μέσα από την ενίσχυση της θετικής αυτοκαταγραφής στην καθημερινότητα.

* Στήριξη της αδελφικής σχέσης και των σχέσεων ομότιμων. Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Αντιμετώπιση σύνθετων καταστάσεων.

* Έφηβος και στήριξη της ανάπτυξής του.

* Δεξιότητες επικοινωνίας του επαγγελματία με τους γονείς για ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας.

* Ζευγάρι και αλλαγή της καθηµερινής αλληλεπίδρασης.

*** Η εκπαίδευση στηρίζεται στην ανάλυση βιντεοσκοπηµένου υλικού, τόσο των εκπαιδευτών, όσο και των εκπαιδευοµένων και ολοκληρώνεται µε την πρακτική εξάσκηση εφαρµογής των στοιχείων επικοινωνίας του Marte Meo. Προτεραιότητα δίνεται στο επιστηµονικό/επαγγελµατικό πεδίο δραστηριοποίησης των εκπαιδευοµένων.

Η παρακολούθηση και η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράµµατος οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιηµένου τίτλου “Marte Meo Practitioner”, ο οποίος χορηγείται απευθείας από τον εκπαιδευτικό οργανισµό Marte Meo International που εδρεύει την Ολλανδία.

Διάρκεια: έξι ηµέρες (6). Θα πραγµατοποιηθεί σε τρία Σαββατοκύριακα.

Ηµεροµηνίες Διεξαγωγής: 30/11 – 01/12/2019, 11/01 – 12/01/2020, 15/02 – 16/02/2020

Σάββατο & Κυριακή: 09:30-14:30

Tόπος Διεξαγωγής: Civitel Attik, Αίθουσα GENESSIS, Ολυμπίας 11 Μαρούσι Αττικής (πλησίον σταθμού Νερατζιώτισσα)

Tόπος Διεξαγωγής: Civitel Attik, Αίθουσα GENESSIS, Ολυμπίας 11 Μαρούσι Αττικής (πλησίον σταθμού Νερατζιώτισσα)

Κόστος: 490€
• Περιλαµβάνεται έντυπο εκπαιδευτικό υλικό & κόστος πιστοποίησης
• ∆υνατότητα καταβολής 3 δόσεων

Ειδικές Μειώσεις:
– 15% για φοιτητές & ανέργους
– 10% για εφάπαξ εξόφληση έως την έναρξη του προγράµµατος
– Για οµαδικές εγγραφές παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας
(οι παραπάνω εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά)

Εισηγήτριες:

Μαρία Σταµατάκη, ECP
Ψυχοθεραπεύτρια, Οικογενειακή Θεραπεύτρια, Marte Meo Supervisor

Λαµπρινή Ιωάννου
Ψυχολόγος, Οικογενειακή Θεραπεύτρια, Marte Meo Therapist

Δηλώσεις Συµµετοχής:
Γραµµατεία Brace Social Coop & Marte Meo Hellas τηλ. 210-6140109 (καθηµερινά 09:00-14:30)
Περιορισµένος αριθµός θέσεων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
info@brace.org.gr | info@martemeo.gr
www.brace.org.gr | www.martemeo.gr

ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Εάν είστε γονέας ή αν απλά θα θέλατε να ενημερώνεστε για τα νέα μας προγράμματα, γραφτείτε στο Newsletter μας για Γονείς.

Γραφτήκατε με επιτυχία. Ευχαριστούμε!