21 – 22/10/2017
18 – 19/11/2017
16 – 17/12/2017

Η Brace Social Coop & η Marte Meo Hellas σας προσκαλούν στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραµµα “Marte Meo Practitioner”, που αφορά κάθε ειδικευόµενο ή επαγγελµατία της Ειδικής Αγωγής (Ειδικό Παιδαγωγό, Εργοθεραπευτή, Λογοθεραπευτή) και κάθε ειδικευόµενο και Ειδικό Προσχολικής Αγωγής και Πρωτοσχολικής Εκπαίδευσης (Βρεφοκόµο, Βρεφονηπιοκόµο, Νηπιαγωγό και ∆άσκαλο).

Το Marte Meo «Με τις ∆ικές σου ∆υνάµεις» αποτελεί µία διεθνώς αναγνωρισµένη τεχνική και ευρύτατα εφαρµοσµένη σε πάνω από σαράντα χώρες. Ως µέθοδος Συµβουλευτικής και Ψυχοεκπαίδευσης, µπορεί να εφαρµοστεί σε ατοµική συµβουλευτική, σε συµβουλευτική ζεύγους και στη ψυχοεκπαίδευση οικογένειας. Συνιστά ιδιαίτερα βοηθητική τεχνική για κάθε παιδαγωγό που καλείται να στηρίξει τη συναισθηµατική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών.

Στην εκπαιδευτική βαθµίδα “Marte Meo Practitioner” ο συµµετέχων έχει την ευκαιρία να εµβαθύνει στον τρόπο που ο ίδιος συνδέεται και επικοινωνεί και να εντοπίσει τα σηµεία στα οποία θα µπορούσε να ενισχύσει την αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεών του. Επιπρόσθετα, αποκωδικοποιεί την αναπτυξιακή διαδικασία και εκπαιδεύεται στη στήριξη της συναισθηµατικής και νοητικής ανάπτυξης.

Ιδιαίτερα ισχυρά οφέλη που αποκοµίζει κάθε Marte Meo Practitioner αποτελούν η πρακτική καθοδήγηση στην ανάπτυξη ενός µοντέλου θετικής ηγεσίας και καθοδήγησης και η ενίσχυση των δεξιοτήτων του, τόσο στη δυαδική αλληλεπίδραση, όσο και στο πλαίσιο µιας τάξης. Επίσης, εκπαιδεύεται στο συγκεκριµένο βηµατισµό για την επίτευξη της αύξησης της συγκέντρωσης των παιδιών, της ανάπτυξης δεξιοτήτων συνεργασίας και κοινωνικής σύνδεσης µε τους οµότιµούς τους και ενίσχυσης της αυτονοµίας τους στο διάβασµα.

Οι παρεµβάσεις του ειδικού Marte Meo έχουν ως αποτέλεσµα τη σταδιακή αλλαγή της επαφής του ιδίου µε τους συµβουλευόµενους ή τους µαθητές του, της καθηµερινής αλληλεπίδρασης των παιδιών, αλλά και της ίδιας της οικογένειας.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

* Η οπτική Marte Meo για την επικοινωνία και την αναπτυξιακή διαδικασία.

* Το Marte Meo και η χρήση του από τον ειδικό προσχολικής αγωγής και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης, της ειδικής αγωγής και το λογοθεραπευτή.

* Στήριξη της συναισθηµατικής και νοητικής ανάπτυξης παιδιών µε τυπική ανάπτυξη και παιδιών µε νοητική υστέρηση και αναπτυξιακές δυσκολίες (διαταραχές αυτιστικού φάσµατος, ∆ΕΠ-Υ).

* Πρόσδεση, αυτό-καταγραφή και αυτορρύθµιση. Ευκαιρίες για ενίσχυσή τους από τον παιδαγωγό.

* ∆εξιότητες παιχνιδιού. ∆εξιότητες συνεργασίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

* Αντιµετώπιση σύνθετων καταστάσεων στην τάξη. Ο ρόλος του παιδαγωγού στη δυαδική και στην οµαδική δράση.

* Επικοινωνία µε τους γονείς και µεταφορά πληροφορίας για την υποστηρικτική συµπεριφορά στην ανάπτυξη του παιδιού.

*** Η εκπαίδευση στηρίζεται στην ανάλυση βιντεοσκοπηµένου υλικού, τόσο των εκπαιδευτών, όσων και των εκπαιδευοµένων και ολοκληρώνεται με την πρακτική εξάσκηση εφαρµογής των στοιχείων επικοινωνίας του Marte Meo. Προτεραιότητα δίνεται στο επιστηµονικό/επαγγελµατικό πεδίο δραστηριοποίησης των εκπαιδευοµένων.

Η παρακολούθηση και η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράµµατος οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιηµένου τίτλου “Marte Meo Practitioner”, ο οποίος χορηγείται απευθείας από τον εκπαιδευτικό οργανισµό Marte Meo International που εδρεύει στην Ολλανδία.

Διάρκεια: έξι ηµέρες. Θα πραγµατοποιηθεί σε τρία Σαββατοκύριακα

Ηµεροµηνίες Διεξαγωγής: 21- 22/10/2017, 18 -19/11/2017, 16 -17/12/2017

Σάββατο & Κυριακή: 09:30-14:30

Tόπος Διεξαγωγής: Brace Social Coop & Marte Meo Hellas, Παρνασσού 8, Μαρούσι Αττικής

Κόστος: 490€
• Περιλαµβάνεται έντυπο εκπαιδευτικό υλικό & κόστος πιστοποίησης
• ∆υνατότητα καταβολής 3 δόσεων
Ειδικές Μειώσεις:
– 15% για φοιτητές & ανέργους
– 10% για εφάπαξ εξόφληση έως την έναρξη του προγράµµατος
– Για οµαδικές εγγραφές παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας
(οι παραπάνω εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά)

Εισηγήτριες:

Μαρία Σταµατάκη, ECP
Ψυχοθεραπεύτρια, Οικογενειακή Θεραπεύτρια, Marte Meo Supervisor

Λαµπρινή Ιωάννου
Ψυχολόγος, Οικογενειακή Θεραπεύτρια, Marte Meo Therapist

Δηλώσεις Συµµετοχής:
Γραµµατεία Brace Social Coop & Marte Meo Hellas τηλ. 210-6140109 (καθηµερινά 09:00-14:30)
Περιορισµένος αριθµός θέσεων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
info@brace.org.gr | info@martemeo.gr
www.brace.org.gr | www.martemeo.gr

ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Εάν είστε γονέας ή αν απλά θα θέλατε να ενημερώνεστε για τα νέα μας προγράμματα, γραφτείτε στο Newsletter μας για Γονείς.

Γραφτήκατε με επιτυχία. Ευχαριστούμε!