ΠΑΤΡΑ

21 – 22/04/2018
05 – 06/05/2018
02 – 03/06/2018

Η Brace Social Coop & η Marte Meo Hellas σας προσκαλούν στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραµµα “Marte Meo Practitioner” που αφορά κάθε ειδικευόµενο ή επαγγελµατία στο χώρο της Ψυχικής Υγείας,της Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής.

Το Marte Meo («Με τις Δικές σου Δυνάµεις») αποτελεί µια διεθνώς αναγνωρισµένη τεχνική και ευρύτατα εφαρµοσµένη σε πάνω από σαράντα χώρες. Ως µέθοδος Συµβουλευτικής και Ψυχοεκπαίδευσης, µπορεί να εφαρµοστεί σε ατοµική συµβουλευτική, σε συµβουλευτική ζεύγους και στη ψυχοεκπαίδευση γονέων. Συνιστά ιδιαίτερα βοηθητική τεχνική για κάθε παιδαγωγό που καλείται να στηρίξει τη συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών.

Στην εκπαιδευτική βαθμίδα ’’Marte Meo Practitioner’’, ο συµµμετέχων έχει την ευκαιρία να εμβαθύνει στον τρόπο που ο ίδιος συνδέεται και επικοινωνεί και να εντοπίσει τα σημεία στα οποία θα μπορούσε να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων του. Επιπρόσθετα, αποκωδικοποιεί την αναπτυξιακή διαδικασία και εκπαιδεύεται στη στήριξη της συναισθηματικής και νοητικής ανάπτυξης.

Ιδιαίτερα ισχυρά οφέλη που αποκομίζει κάθε ’’Marte Meo Practitioner’’ αποτελούν η πρακτική καθοδήγηση στην ανάπτυξη ενός μοντέλου θετικής ηγεσίας και καθοδήγησης, η ενίσχυση των δεξιοτήτων του και η δυνατότητα αλλαγής της καθημερινής αλληλεπίδρασης, τόσο του ιδίου, όσο και των συµβουλευόµενων και μαθητών του.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

* Η οπτική Marte Meo για την επικοινωνία και την αναπτυξιακή διαδικασία.

* Το Marte Meo και η χρήση του στην καθημερινή πρακτική από τον ειδικό ψυχικής υγείας, τον οικογενειακό θεραπευτή, τον ειδικό παιδαγωγό, το λογοθεραπευτή, τον εργοθεραπευτή, τον παιδαγωγό. Δυνατότητες παρέμβασης στα υποσυστήματα μιας οικογένειας από τον Marte Meo Ειδικό.

* Στήριξη της συναισθηματικής και της νοητικής ανάπτυξης παιδιών & ενηλίκων με τυπική ανάπτυξη και παιδιών & ενηλίκων με νοητική υστέρηση και αναπτυξιακές δυσκολίες.

* ∆ηµιουργία ασφαλούς πρόσδεσης ανάµεσα σε γονέα και παιδί. Στήριξη του μηχανισμού αυτορρύθμισης. Ευκαιρίες ενίσχυσης θετικής αυτοκαταγραφής και αυτοεικόνας στην καθημερινότητα.

* Δεξιότητες συνεργασίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Αντιμετώπιση σύνθετων καταστάσεων.

* Έφηβος και στήριξη της ανάπτυξής του.

* Ζευγάρι και αλλαγή της καθηµερινής αλληλεπίδρασης.

*** Η εκπαίδευση στηρίζεται στην ανάλυση βιντεοσκοπηµένου υλικού, τόσο των εκπαιδευτών, όσο και των εκπαιδευοµένων και ολοκληρώνεται µε την πρακτική εξάσκηση εφαρµογής των στοιχείων επικοινωνίας του Marte Meo. Προτεραιότητα δίνεται στο επιστηµονικό/επαγγελµατικό πεδίο δραστηριοποίησης των εκπαιδευοµένων.

Η παρακολούθηση και η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράµµατος οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιηµένου τίτλου “Marte Meo Practitioner”, ο οποίος χορηγείται απευθείας από τον εκπαιδευτικό οργανισµό Marte Meo International που εδρεύει την Ολλανδία.

Διάρκεια: έξι ηµέρες (6). Θα πραγµατοποιηθεί σε τρία Σαββατοκύριακα.

Ηµεροµηνίες Διεξαγωγής: 21 – 22/04/2018, 05 – 06/05/2018, 02 – 03/06/2018

Σάββατο & Κυριακή: 09:30-14:30

Tόπος Διεξαγωγής: Porto Rio Hotel, Πάτρα

Κόστος: 490€
• Περιλαµβάνεται έντυπο εκπαιδευτικό υλικό & κόστος πιστοποίησης
• ∆υνατότητα καταβολής 3 δόσεων
Ειδικές Μειώσεις:
– 15% για φοιτητές & ανέργους
– 10% για εφάπαξ εξόφληση έως την έναρξη του προγράµµατος
– Για οµαδικές εγγραφές παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας
(οι παραπάνω εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά)

Εισηγήτριες:

Μαρία Σταµατάκη, ECP
Ψυχοθεραπεύτρια, Οικογενειακή Θεραπεύτρια, Marte Meo Supervisor

Βοηθός εκπαιδευτή: Κατερίνα Κολόκα
Εκπαιδευτικός, Marte Meo Colleague Trainer

Δηλώσεις Συµµετοχής:
Γραµµατεία Brace Social Coop & Marte Meo Hellas τηλ. 210-6140109 (καθηµερινά 09:00-14:30)
Περιορισµένος αριθµός θέσεων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
info@brace.org.gr | info@martemeo.gr
www.brace.org.gr | www.martemeo.gr

ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Εάν είστε γονέας ή αν απλά θα θέλατε να ενημερώνεστε για τα νέα μας προγράμματα, γραφτείτε στο Newsletter μας για Γονείς.

Γραφτήκατε με επιτυχία. Ευχαριστούμε!