Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη

Η Brace Social Coop σε συνεργασία με την εταιρεία σας είναι σε θέση να σχεδιάσει και να υλοποιήσει στοχευμένα προγράμματα ΕΚΕ, τα οποία εκφράζουν τη φιλοσοφία και στρατηγική σας. Με βάση τη δική σας ομάδα στόχο μπορούμε να σας προτείνουμε παρεμβάσεις στήριξης με σημαντικό κοινωνικό όφελος.

Ενδεικτικά τα προγράμματα μπορούν να στοχεύουν:

• τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων μέσω ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων πχ. Παρέμβαση για τον Αυτισμό, για την Αναπηρία, το Πρόωρο Παιδί, Το Παιδικό Άσθμα κα

• τη στήριξη επιλεγμένων φορέων ή ιδρυμάτων

• την εκπαίδευση επιλεγμένων σχολείων ή οργανώσεων

• άλλες δράσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε μαζί το δικό σας πεδίο δράσης.

ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Εάν είστε γονέας ή αν απλά θα θέλατε να ενημερώνεστε για τα νέα μας προγράμματα, γραφτείτε στο Newsletter μας για Γονείς.

Γραφτήκατε με επιτυχία. Ευχαριστούμε!