Τι είναι η Brace

Η Brace είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού. Σκοπός της η ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης με επίκεντρο τον άνθρωπο και την πρόκληση της κοινωνικής αλλαγής.

Πυλώνας της Brace η Marte Meo Hellas. Παρέχει Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας. Ειδικεύεται στην Εκπαίδευση Επαγγελματιών των χώρων Ψυχικής Υγείας και Εκπαίδευσης στην Τεχνική Marte Meo και στη Ψυχοεκπαίδευση Γονέων, στηρίζοντας δυναμικά το όραμα της Brace.

 

Η αποστολή μας

Στη Brace επιλέγουμε να στηρίξουμε και να εμπνεύσουμε τους φροντιστές και εκπαιδευτές όλων των παιδιών, είτε ανήκουν σε μια ειδική, ευάλωτη ομάδα, είτε όχι. Κάθε ενδυναμωμένος γονιός και ενισχυμένος φροντιστής μπορεί να συνδεθεί, να στηρίξει και να ενεργοποιήσει τις αναπτυξιακές δυνάμεις πολλών φροντιζόμενων. Μέσω ενός φροντιστή, η παρέμβαση της Βrace έχει πολλαπλασιαστικό όφελος, καθώς διαχέεται σε μεγάλο αριθμό ατόμων σε ανάγκη.

Επιπλέον επιλέγουμε να στηρίξουμε και κάθε παιδί χωριστά, να το ενδυναμώσουμε και να του δώσουμε τα μέσα για να αποφύγει να παγιδευτεί στη φτώχεια και τον αποκλεισμό.

 

Η Ιστορία μας

Στην αρχή ήταν η Marte Meo Hellas, όπου προσέφερε εκπαιδευτικά προγράμματα για τους επαγγελματίες στον τομέα της φροντίδας και της υποστήριξης παιδιών. Λίγο αργότερα, οι διαρκώς αυξανόμενοι πιστοποιημένοι επαγγελματίες στη μέθοδο Marte Meo, άρχισαν να εκφράζουν ο καθένας τις εμπειρίες του σχετικά με το θετικό αντίκτυπο που έχει η μέθοδος στα παιδιά, τις οικογένειες και τους ηλικιωμένους.

Καθοριστική ήταν η στιγμή που το δίκτυο αυτό των επαγγελματιών Marte Meo έδειξε αφοσίωση για τη μέθοδο και προθυμία για τη συνεχή και περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρμογής της.

Έτσι γεννήθηκε η Brace, παρέχοντας ένα λειτουργικό πλαίσιο για την ευρύτερη εφαρμογή και επέκταση του δικτύου. Αφοσιωμένη στο σκοπό της η Brace, υιοθέτησε ένα δεύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το Aflatoun για την πρόληψη της παιδικής φτώχειας.

Και συνέχιζει το έργο της με στόχο να εμπνεύσει, να εκπαιδεύσει και να φροντίσει όσους χρειάζοναι να αλλάξουν με τις δικές τους δυνάμεις τη ζωή τους.

ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Εάν είστε γονέας ή αν απλά θα θέλατε να ενημερώνεστε για τα νέα μας προγράμματα, γραφτείτε στο Newsletter μας για Γονείς.

Γραφτήκατε με επιτυχία. Ευχαριστούμε!