Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για υποψήφιους Ανάδοχους Γονείς

Η Brace συμμετείχε στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης υποψήφιων ανάδοχων γονέων που πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Συνήγορο του Πολίτη και το Συνήγορο του Παιδιού.

Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 5 ημέρες (11-15 Ιουλίου) και στόχο είχε την κατάρτιση-υποστήριξη των υποψήφιων ανάδοχων γονέων με γνώσεις, μεθόδους και τεχνικές για την ομαλή ένταξη του ανήλικου στην οικογένεια, για τη διαχείριση προβλημάτων και την προαγωγή της συναισθηματικής ανάπτυξης.  Ευχόμαστε καλή δύναμη στους ανάδοχους γονείς στο τόσο σημαντικό έργο που έχουν αναλάβει.

 

ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Εάν είστε γονέας ή αν απλά θα θέλατε να ενημερώνεστε για τα νέα μας προγράμματα, γραφτείτε στο Newsletter μας για Γονείς.

Γραφτήκατε με επιτυχία. Ευχαριστούμε!